การร่วมส่งเสริมและซื้อขายกล้วย

Buengkan Intertrade

หจก.บึงกาฬอินเตอร์เทรด

มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพสินค้าทางการเกษตร รวมถึงผลผลิตที่ปลอดภัย ปลอดสารเคมี เผื่อผู้บริโภคห่างไกลสารเคมี และยาฆ่าแมลง ที่ตกค้างอยู่ในผลผลิต ทางบริษัทจึงได้จัดทำโครงการ “ เกษตร 4G ปลอดสารเคมี” โดยมีที่ดินเพาะปลูกให้ “ ฟรี” สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ และยังมีผู้ช่วยดูแลสวนให้ ฟรี เผื่อให้ได้ผลผลิตที่ได้มารฐานเดียวกัน

วัตถุประสงค์

1. เผื่อความสะดวกในการดูแลของเจ้าหน้าที่
2. เพื่อควบคุมการใช้สารเคมีที่เป็นอันตลาดต่อผลิตและผู้บริโภค
3. เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ออกมาได้มาตรฐานเดียวกัน
4. เพื่อป้องกันพ่อค้าคนกลางกดราคารับชื้อผลผลิต
5. กำหนดราคารับชื้อแน่นอนและรับประกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
6. เพื่อประหยัดต้นทุนในการขนส่งเคลื่อนย้ายผลผลิต

วิธีการดูแลกล้วย

1.สวนกล้วยหอมทอง

การปลูกกล้วยหอมทองโดยทั่วไปจะใช้ระยะปลูก 2×2 เมตร 1 ไร่ ปลูกได้ 400 หน่อ หน่อที่นำมาปลูกต้องเป็นหน่อจากต้นที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป จึงจะเป็นหน่อที่สมบูรณ์ หรือหน่อจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การให้น้ำมีทั้งปล่อยไปตามร่องและใช้น้ำหยด โดยลงทุนค่าน้ำหยด ไร่ละ 3,000 บาท สามารถควบคุมการให้น้ำได้ ควบคุมความชื้นได้ การให้ปุ๋ยจะให้ครั้งแรกช่วงรองพื้นก่อนปลูกครั้งหนึ่ง

2.การใส่ปุ๋ย

เมื่อกล้วยหอมทองอายุ 1 เดือน เริ่มให้ 15-15-15 อัตรา 100-150 กรัม ต่อต้น อายุ 3-4 เดือน ให้สูตรเดิม อัตรา 200-300 กรัม ต่อต้น อายุ 5 เดือน ให้ 20-15-20 อัตรา 200-300 กรัม อายุ 4 เดือน ต่อต้นจะแต่งหน่อที่แตกออกมารอบต้นออก หลังจากนั้นจะคอยแต่งหน่อทุก 10-15 วันครั้ง ส่วนใบกล้วยหอมทอง ถ้าจะให้ดีควรเก็บใบไว้ให้มากที่สุด ตัดแต่งเฉพาะใบที่เสื่อมสภาพ หมดอายุออก โดยจะไว้ใบต่อต้นประมาณ 10 ใบ ซึ่งถือว่าดีที่สุด

3.เริ่มออกปลี หลังจากกล้วยหอมทอง

อายุ 6 เดือน แทงสุดปลีแล้วจะตัดปลีออก และหลังตัดปลีไม่เกิน 15 วัน จะหุ้มเครือด้วยถุงพลาสติกสีฟ้า (เอทิลีนโพลีน) แบบเปิดด้านล่าง โดยหุ้มทั้งเครือ และหุ้มทุกเครือ เพื่อให้ผิวกล้วยหอมทองสวย และป้องกันแมลงทำลาย ส่วนการตัดใบธง ตัดเมื่อใบธงเริ่มหักก่อนที่จะเสียดสีกับผิวกล้วยหอมทอง

4.หลังตัดปลี

ประมาณ 60-70 วัน ก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ ถ้านับอายุตั้งแต่เริ่มปลูก ก็ประมาณ 9-10 เดือน หรือประมาณ 1 ปี การปลูกกล้วยหอมทองเพื่อส่งออกจะไม่มีการใช้สารเคมีหรือหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีให้มากที่สุด ถ้าเป็นพื้นที่ใหม่จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรค-แมลง ก็ไม่ค่อยมีการใช้สารเคมีกันอยู่แล้ว

ประโยชน์ของกล้วย

กล้วย

กล้วยนับเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดชนิดหนึ่งในกล้วยนั้นจะมีวิตามินบี 1 และบี 2 ที่ช่วยในการเร่งเผาผลาญ น้ำตาลและไขมัน ทั้งยังช่วยฟื้นฟูร่างกายการจากเหนื่อยล้า อีกยังมีโปแตสเซียมช่วยในการขับโซเดียม อันเป็นหนึ่งในตัวการที่จะทำให้ความดันเลือดสูงออกทางปัสสาวะ และส่งผลให้ลดการบวมของร่างกายได้

More Detail

เปลือกกล้วย

พราะถ้าใช้ให้เป็นเปลือกกล้วยที่คนเมินค่าก็มีดีกับสุขภาพอยู่เหมือนกัน สมานแผล , แก้ยุงกัด , ขัดฟันขาว , แก้ส้นเท้าแตก , รักษาหูด

More Detail

วิดีโอแนะนำ

แนะนำเว็บไซต์

แนะนำการร่วมส่งเสริม

การลงทุนในองค์กร

ส่งข้อความ

สอบถามปัญหา

กระบวนการรับและจ่าย

การปันผลระยะสั้นและยาว

โปรโมชั่น

มีผล ณ วันที่เริ่มและสิ้นสุด

วิดีโอ

แนะนำการใช่และการร่วมส่งเสริม

เอกสารฟรี

ที่ใช่ในการแจกการเกษตร

ระบบความปลอดภัย

การปกปิดข้อมูลส่วนตัว

Banana Crop

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

No.0383558000282

หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 1570 www.dbd.go.th

ภาพกิจกรรม

แผนการตลาด

แรกเริ่มสมัครเข้าร่วมโครงการ มีค่าสมัคร 300 บาท ( ค่าทำสัญญา และส่งเอกสารสัญญา)ฟรีค่าเช่า ค่าดูแลสวน

ลงทุน

ปลูกกล้วย

ระยะ

ชำระเดือนที่ 1

ระยะ

ชำระเดือนที่ 2-11

รับชื้อคืน

150 บาท ต่อต้น

วิดีโอกิจกรรม

โครงสร้างบริหารงาน

ประนมไพ ไชยสุระ

ประธานกรรมการบริหาร

F

มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บัณฑิต โทรักษา

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ

สรอรรถ โคตพัฒน์

กรรมการผู้จัดการ

รุ่งมณีวรรณ โคตพัฒน์

กรรมการฝ่ายบัญชี

เพ็ญแข ไชยสุระ

รองกรรมการฝ่ายบัญชี

สุรศักดิ์ สุจริต

กรรมการฝ่ายการผลิต

ประสิทธิ์ ทิพสูงเนิน

รองกรรมการฝ่ายการผลิต

นฤทัย รักษาพันธ์

รองฝ่ายประชาสัมพันธ์

วิทูลย์ ไชยธงรัตน์

กรรมการฝ่ายส่งเสริมการตลาด

สอบถามหรือติดต่อ

สำนักงานศูนส่งเสริมที่ 2 234 หมู่ 5 ต. โนนศิลา อ. ปากคาด. จ. บึงกาฬ 38190
Tel 0885622227. บอส Tel. 0828812648 ฝ่ายบัญชี

Send us a Message

Menu